เหล็กชนิดใดเหมาะสำหรับการทำบาร์โหน ตอนที่ 2

เจอคดีขับรถชนแล้วหนีทั้งๆ ที่ขายรถไปนานแล้ววันดีคืนดี คุณวีรพงษ์ก็ได้รับจดหมายจากบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อน แจ้งให้ไปชำระค่าเสียหายจำนวน 12,000 บาท เหตุเพราะรถของลูกค้าผู้เอาประกันภัยถูกรถของคุณวีรพงษัซนแล้วหลบหนีไปคุณวีรพงษ์ตกใจ เพราะไม่เคยขับรถชนใครแล้วหนี แต่พอเห็นเลขทะเบียนของรถคันที่บริษัทอ้างถึง ก็จำได้ว่าเป็นรถยนต์คันเก่าที่ได้ขายให้กับเต๊นท์รถไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งชำระเงินกันเรียบร้อยแล้วด้วย โดยตอนที่ซื้อขายกัน ได้ “โอนลอย”เซ็นหนังสือไว้ พร้อมส่งมอบหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ทางเต๊นท์ผู้ซื้อรถไปจัดการเรื่องทะเบียนการที่คู่ๆ วันหนึ่งคุณวีรพงษ์ได้รับหนังสือทวงหนี้แบบนี้ นั่นเพราะการซื้อขายรถยนต์ที่ทำในลักษณะการโอนลอยคำว่า “โอนลอย”

นี้ ในการซื้อขายรถยนต์เป็นที่ทราบกันดีว่าหมายถึงการที่ผู้ขายหรือเจ้าของรถได้ลงลายมือซื่อและ ส่งมอบเอกสารต่างๆที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงซื่อผู้เป็นเจ้าของ รถยนต์ในทางทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการเต็นท์รถเพื่อ ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงซื่อเจ้าของ ในทางทะเบียนต่อไปอย่างไรก็ดี ในทางกฎหมายการซื้อขายรถยนต์โดยการโอนลอยลักษณะนี้กรรมสิทธิ้ในรถยนต์ย่อมเป็นของผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์แล้ว แม้ว่าจะยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงซื่อผู้เป็นเจ้าของในทางทะเบียนก็ตามปัจจุบันการซื้อขายรถยนต์กับผู้ประกอบการเต็นท์รถนิยมจะใช้วิธีโอนลอยที่ว่าคือให้ผู้ที่นำรถมาขายเซ็นหนังสือในหลักฐานต่างๆ ไว้ในลักษณะที่พร้อมจะเปลี่ยนซื่อในทางทะเบียนให้กับใครก็ได้ที่มาซื้อรถยนต์กับทางเต๊นท์ ทั้งที่โดยปกติแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องรับโอนรถมาเป็นซื่อของตัวเองก่อน เมื่อมีคนมาซื้อแล้วจึงค่อยโอนทะเบียนให้กับผู้ชื้อรายใหม่ต่อไป การที่เต็นท์รถส่วนใหญ่ชื้อขายรถยนต์ด้วยการโอนลอย ก็เพราะไม่อยากรับภาระเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ซึ่งจะต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย จึงผลักภาระนี้มาให้กับผู้บริโภคดังนั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็แล้วแต่ หากยังมิได้ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงซื่อเจ้าของในทางทะเบียน โอกาสที่จะเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกับคุณวีรพงษ์ ก็เป็นไปได้ เพราะเมื่อไม่สามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ กฎหมายก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้มีชื่อในทางทะเบียนเป็นผู้ที่ฃับรถยนต์ดังกล่าวซึ่ง ได้กระทำละเมิด ต่อบุคคลอื่นแต่ถามว่า ถึงที่สุดแล้วคุณวีรพงษ์จะต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย หรือไม,คำตอบก็คือไม่ เพราะในข้อเท็จจริง คุณวีรพงษ์มิใฃ่ผู้ฃับรถยนต์ มีได้เป็นผู้กระทำละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายหากผู้บริโภคท่านใดเจอปัญหาในลักษณะนี้ สิ่งที่ต้องทำก็คือ แจ้งให้ดู่กรณีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ว่าท่านมิได้เป็นผู้ครอบครองหรือใช้รถยนต์คันดังกล่าว โดยให้ข้อมูลหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายประกอบไปด้วย บาร์โหนติดประตูราคา    เพื่อจะได้หาตัวผู้ต้องรับผิดชอบต่อไปแต่ทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกันมิให้ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นก็คือเมื่อซื้อขายรถยนต์ผู้บริโภคควรจะไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงซื่อผู้ครอบครองรถในทางทะเบียนให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะขายรถให้กับผู้ประกอบการเต็นท์รถหรือใครก็ตาม แม้ว่าวีธีนี้ท่านอาจจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอน เพราะเต้นท์รถคงผลักภาระในการโอนนี้มาให้กับผู้บริโภคแน่ๆ แต่ก็เป็นวีธีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะไม่ต้องผจญกับปัญหาคดีอาญาแบบไม่รู้ตัว เต๊นฑ์รถปรับไมล์หลอกขายรถมือสองการซื้อรถยนต์มือสองตามเต๊นท์ต่างๆ อาจเป็นทางเลือกสำหรับคนอยากมีรถแต่มีเงิน’โม่มาก แต่หวังว่าจะได้รถใหม่ใช้งานไม่มาก โดยการดูเลข1ไมล์’ที่ขึ้น ก็อาจต้องระวังกัน เพราะเต๊นท์รถบางแห่งมีการปรับแต่งเลขใหม่ไว้หลอกขายผู้บริโภคกันแล้วคุณชาตรีก็เซ่นกันบังเอิญไปถูกใจรถยนต์เซฟโรเล็ต ซาทีเร่า ที่เต๊นท์รถ  บาร์โหนเหล็ก แห่งหนึ่งเข้าดูสภาพรถและราคา ตลอดจนระยะทางที่รถได้ผ่านการใช้งานไป 21,333กิโลเมตร คุณชาตรีเห็นว่าไม่แพงเลยกับราคา 800,000 บาท เพราะภายนอกรถก็มีสภาพสมบูรณ์ อีกทั้งระยะทางเพียงประมาณ 20,000 กิโลเมตรนั้นก็สามารถใช้สิทธิในอายุประกัน 100,000 กิโลเมตรได้ จึงตกลงใจซื้อรถยนต์คันดังกล่าวแต่คุณชาตรีดีใจได้ไม่นาน เมื่อพบว่ามีความผิดปกติกับไมล์รถยนต์ เพราะทางศูนย์ของเซฟโรเล็ตยืนยันว่า รถคันดังกล่าวผ่านการใช้งานไป 72,435 กิโลเมตร จากการเช็คระยะล่าสุด เมื่อถามกับเจ้าของเดิม ยิ่งกลุ้มใจหนักขึ้นไปอีก เพราะว่าเจ้าของยืนยันว่าใช้งานไปกว่า 100,000 กิโลเมตรแล้ว ขณะที่นำมาขาย กับเต๊นท์รถเพราะฉะนั้นหมายความว่า เต๊นท์รถคือผู้ที่ดัดแปลงแก้ไขระยะทางรถยนต์คันดังกล่าวใหม่ ให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าได้ใช้งานไปเพียง 21,333 กิโลเมตรเท่านั้นคุณชาตรีไม่อยากให้เรื่องบานปลาย จึงติดต่อขอเจรจากับเต๊นท์รถ ให้รับผิดชอบส่วนที่ต้องเสียสิทธิในการประกันรถยนต์คือ 100,000 กิโลเมตร หรือ3 ปี แต่ไม่ได้ผล เพราะเต๊นท์รถพริ้วเหลือเกิน ยากเกินกว่าผู้บริโภคที่ใจอ่อนและใจดีอย่างคุณชาตรีจะโต้ตอบไหว จึงได้ร้องเรียนมายังศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  ขายบาร์โหนประกอบง่าย เพื่อขอ คำปรึกษาศูนย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้ทางเต็นท์ทำผิดในข่ายหลอกลวง ผู้บริโภคและคุณชาตรีน่าที่จะคืนรถและขอรับเงินคืนดีกว่าจะขอเพียงสิทธิจากการประกันผลจากการเจรจา ทางเต็นท์ตกลงตามข้อเสนอ คือรับคืนรถยนต์และคืนเงินให้แก่คุณซาตรีเต็มจำนวน 800,000 บาท ซื้อรถใหม่ ทำไมได้กุญแจสำรองคุณอำนาจซื้อรถกระบะโคโรลาโด รุ่น แอลที 2 จากบริษัทจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งย่านมหาชัย โดยทำสัญญาซื้อขายกันที่บิ๊กซี นครปฐม และรับมอบรถจากพนักงานขายซี่อนายจตุพร แต่วันนั้นนายจตุพรอ้างว่าหากุญแจรถตัวจริงไม่เจอ พร้อมกับรับปากว่าจะนำมาให้ภายหลัง แล้วมอบกุญแจสำรองไว้ให้ซื้อรถใหม่แต่ได้กุญแจสำรองมา เป็นใคร ใครก็งง คุณอำนาจก็งง แต่ก็ยังให้โอกาส โดยย้ำกับพนักงานไปว่า “งั้นผมให้เวลาคุณหนึ่งอาทิตย์แล้วกัน’’ บาร์โหนทำเอง ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ คุณอำนาจก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จึงโทรศัพท์ไปทวงถามที่บริษัท กลับได้รับแต่คำบ่ายเบี่ยง บอกปัด จนกระทั่งผ่านไปถึง 2 เดือนบริษัทถึงได้ติดต่อให้คุณอำนาจไปรับกุญแจรถเองถึงมหาชัย“เผอิญว่าวันนั้นผมไม่ได้ขับรถศันที่ซื้อไป พอกลับมาถึงบ้านแล้ว ลองไฃดูปรากฏว่าไขไม่ได้ และดูจากสภาพตัวกุญแจแล้ว ก็ไม่น่าจะใช่กุญแจตัวจริง เพราะถ้าเป็นของจริงก็น่าที่จะมียี่ห้อประทับอยู่ด้วย แต่ลักษณะเหมือนกุญแจที่ปัมมา

บาร์โหนติดผนัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s